Formulary

Global ODS Field Field Type

Source Data Connector: MMIT

Table: mmit_planscontroller_ods__v

composite_key__v varchar(1107) |source_connector_name__v|mmit_planscontroller_ods__v.formularyname__v|mmit_drugs_ods__v.medid__v| mmit_ndc_bridge_ods__v.ndc__v|mmit_restrictions_ods__v.restrictioncode__v| mmit_planscontroller_ods__v.planname__v|mmit_statuses_ods__v.rawstatus__v|mmit_medispan_bridge_ODS__v.ddi__v|mmit_states_ods__v.stateid__v|
source_system_id__v varchar(18) Extracted from Internal Admin Console (Source ID)null
native_id__v varchar(1207) |mmit_planscontroller_ods__v.formularyname__v|mmit_drugs_ods__v.medid__v|mmit_ndc_bridge_ods__v.ndc__v|mmit_restrictions_ods__v.restrictioncode__v| mmit_planscontroller_ods__v.planname__v|mmit_statuses_ods__v.rawstatus__v|mmit_medispan_bridge_ODS__v.ddi__v|mmit_states_ods__v.stateid__v|
source_connector_name__v varchar(100) Extracted from Internal Admin Console (Connector Name)
source_table_name__v varchar(100) Extracted from Internal Admin Console (source table name (mmit_planscontroller_ods__v))
entity_id__v varchar(20) mmit_planscontroller_ods__v.org_id__v
formulary_name__v varchar(255) mmit_planscontroller_ods__v.formularyname__v
plan_name__v varchar(500) mmit_planscontroller_ods__v.planname__v
controller_name__v varchar(500) mmit_planscontroller_ods__v.controllername__v
parent_name__v varchar(500) mmit_planscontroller_ods__v.parentname__v
channel__v varchar(255) mmit_planscontroller_ods__v.channel__v
plan_type__v varchar(255) mmit_planscontroller_ods__v.plantype__v
pbm_name__v varchar(500) mmit_planscontroller_ods__v.pbmname__v
pbm_id__v varchar(20) mmit_planscontroller_ods__v.pbmid__v
pbm_relationship__v varchar(255) mmit_planscontroller_ods__v.pbmrelationship__v
nonformulary_policy__v varchar(255) mmit_planscontroller_ods__v.nonformularypolicy__v
benefit_design__v varchar(255) mmit_planscontroller_ods__v.benefitdesign__v
not_listed_policy__v varchar(255) mmit_planscontroller_ods__v.notlistedpolicy__v
address_line_1__v varchar(60) mmit_plandetails_ods__v.address1__v
address_line_2__v varchar(60) mmit_plandetails_ods__v.address2__v
locality__v varchar(50) mmit_plandetails_ods__v.city__v
administrative_area__v varchar(20) mmit_plandetails_ods__v.stateid__v
postal_code__v varchar(5) mmit_plandetails_ods__v.zip__v
postal_code_ext__v varchar(4) mmit_plandetails_ods__v.zipext__v
phone__v varchar(25) mmit_plandetails_ods__v.phone__v
prior_auth_phone__v varchar(25) mmit_plandetails_ods__v.priorauthphone__v
prior_auth_fax__v varchar(25) mmit_plandetails_ods__v.priorauthfax__v
member_phone__v varchar(25) mmit_plandetails_ods__v.memberphone__v
therapeutic_class__v varchar(70) mmit_statuses_ods__v.therapeuticclass__v
universal_status__v varchar(255) mmit_statuses_ods__v.universalstatus__v
universal_status_roll_up__v varchar(255) mmit_statuses_ods__v.universalstatusrollup__v
raw_status__v varchar(255) mmit_statuses_ods__v.rawstatus__v
restriction_code__v varchar(2) mmit_restrictions_ods__v.restrictioncode__v
restriction_detail__v varchar(8000) mmit_restrictions_ods__v.restrictiondetail__v
drug_name__v varchar(500) mmit_drugs_ods__v.drugname__v
product_class__v varchar(500) mmit_drugs_ods__v.productclass__v
brand_generic__v varchar(10) mmit_drugs_ods__v.brandgeneric__v
client_drug_flag__v varchar(1) mmit_drugs_ods__v.clientdrugflag__v
ddi__v varchar(6) mmit_medispan_bridge_ODS__v.ddi__v
ndc__v varchar(11) mmit_ndc_bridge_ods__v.ndc__v
state__v varchar(20) mmit_states_ods__v.stateid__v
lives__v varchar(10) mmit_states_ods__v.lives__v