Medscape Data Model

The following table displays data model information used when loading Medscape digital marketing data files into Nitro's Staging Layer.

Raw File Name Nitro Table STG Load Pattern ODS Load Pattern Primary Key Partition Key Rolling Date Key
*_Product_*_Weekly_USER_LEVEL_*_control.txt ms_mci_control__v pt_ftp_stg_standardload__v pt_ftp_ods_upsertload__v file_name__v n/a n/a
*_Product_*_Weekly_USER_LEVEL_*.txt ms_mci__v pt_ftp_stg_standardload__v pt_ftp_ods_rollingpartitionload__v n/a cmpgn_id__v

datetime__v

The following table displays field information for each Nitro Table listed above.

Nitro Table ms_mci__v ms_mci_control__v
Nitro Table Fields tactic_id__v file_name__v
tactic_name__v record_count__v
brand__v file_date__v
product__v  
customer_id__v  
list_source__v  
metric_category__v  
metric__v  
chapter_episode__v  
page_description__v  
page_url__v  
link_description__v  
link_url__v  
banner__v  
subject_line__v  
creative__v  
request_description__v  
question_id__v  
question_text__v  
answer_id__v  
answer_text__v  
device_type__v  
datetime__v  
media_consumed__v  
first_name__v  
last_name__v  
address_1__v  
address_2__v  
city__v  
state_province__v  
zip__v  
region_2__v  
region_3__v  
region_4__v  
suburb__v  
country__v  
member_profession__v  
member_specialty__v  
member_occupation__v  
member_parent_specialty_group__v  
member_child_specialty_group__v  
client_target_list_specialty__v  
me_number__v  
webmd_me_number__v  
ims_number__v  
npi_number__v  
webmd_npi_number__v  
state_license_number__v  
license_state__v  
dea_number__v  
list_segment_1__v  
list_segment_2__v  
list_segment_3__v  
attribute_1__v  
middle_name__v  
specialty_rollup__v  
attribute_4__v  
attribute_5__v  
attribute_6__v  
attribute_7__v  
attribute_8__v  
attribute_9__v  
attribute_10__v  
attribute_11__v  
attribute_12__v  
attribute_13__v  
attribute_14__v  
attribute_15__v  
cmpgn_id__v  
wave_id__v  
mrk_tactic_id__v  
product_id__v  
addl_content_desc_5__v  
media_length__v  
addl_content_desc_7__v  
addl_content_desc_8__v  
addl_content_desc_9__v  
addl_content_desc_10__v